ເຂົ້າຮ່ວມເປັນວິທະຍາກອນເຝິກອົບຮົມ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ໂດຍໄດ້ຮັບການເຊີນຈາກ ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນວິທະຍາກອນ ໃນການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ Web Portal Management and Website Security ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28/03/2016 – 01/04/2016 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄູນຊັບ, ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແມ່ນທ່ານ ຈຳປາ ຄຳສຸກໃສ ຫົວໜ້າກົມບໍລິການສະຖິຕິ ແລະ ມີບັນດາພະນັກງານຂອງກົມບໍລິການສະຖິຕິເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 9 ທ່ານ. ການເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນແນໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ, ການສ້າງເວັບໄຊ ທີ່ທັນສະໄໝ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິ ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແບບ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້. ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນຳເອົາເທັກນິກຄວາມຮູ້ວິຊາການໃໝ່ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ປັບປຸງເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິໃຫ້ມີໃບໜ້າໃໝ່.

ການເຝິກອົບຮົມເທື່ອນີ້ ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆຄັ້ງລະຫວ່າງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ. ຜ່ານມາກໍ່ມີການບໍລິການຈັດເຝິກອົບຮົມຂອງສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຫຼື ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເປັນວິທະຍາກອນການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ມີເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ມີການແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້ ປະສົບການດ້ານໄອທີ ລະຫວ່າງກັນ ເປັນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານວິຊາການຂອງສອງ ພາກສ່ວນ ກໍ່ຄືທັງສອງອົງກອນ ໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນໄປເລື້ອຍ.

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຮັບເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນວິທະຍາກອນການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືກັນໃນວຽກງານອື່ນໆອີກໃນອະນາຄົດ.

 

IMG_5705

Workshop in Web Portal Management and Security for Lao Statistics Bureau

Workshop in Web Portal Management and Security for Lao Statistics Bureau

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: