fbpx

ອຈ ທອງສະໝຸດ ສູນທະວົງ

imageຕຳແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ

ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກວິຊາການພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະວຽກເຄື່ອຂ່າຍ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາຄູຄະນິດສາດ-ຟິຊິກສາດ ທີ່ວິທະຍາໄລ                  ສ້າງຄູວຽງຈັນ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນປະຈຸບັນ)

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນລາດຊະທານີ

ອີເມວ: Thongsamouth@nuol.edu.la

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

 

 

 

 

%d bloggers like this: