ສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ 2015

2014-09-04-National-Teachers-Day2

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ 2015 ຈະວຽນມາບັນຈົບ ອີກວາລະໜຶ່ງ ໃນວັນທີ 07 ຕຸລາ 2015 ນີ້, ຈຶ່ງເປັນໂອກາດດີ ທີ່ຈະຂຽນບົດຄວາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູ ເພື່ອລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນ ຂອງຄູອາຈານ ທີ່ປຽບເໝືອນພໍ່ແມ່ທີສອງ ທີ່ຊ່ວຍອົບຮົມສັ່ງສອນ ໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນ ສາມາດ ດຳລົງຊີວິດມາຈົນທຸກວັນນີ້.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ຂອງພວກເຮົານີ້, ເພີ່ນກຳນົດໃຫ້ເປັນວັນທີ 07 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມກຳນົດ ນັບແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ລວມຮອດປີນີ້ ແມ່ນຄົບຮອບ 21 ປີ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອເປັນການຍົກຍ້ອງໃຫ້ກຽດ ແກ່ບັນດາບຸກຄົນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສິດສອນ. ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ທົ່ວໂລກ ກໍ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢູ່ບ້ານເຮົາ.

ປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ຕ່າງກໍ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງ, ລາຍລະອຽດ ຕ່າງໆ ກໍ່ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນແຕ່ລະປະເທດ. ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຂຽນໄວ້ໃນ Teachers’ Day ຈະເຫັນວ່າແຕ່ລະບ່ອນ ຈະມີວັນຄູແຫ່ງຊາດບໍ່ຄືກັນ. ເຊັ່ນທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ຈະມີວັນຄູແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ວັນທີ 20 ພະຈິກເປັນຕົ້ນ.

ໃນລະດັບໂລກ ອົງການ UNESCO ກໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດໃຫ້ວັນທີ 05 ຕຸລາ ເປັນວັນຄູໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ນັບແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດເຮົາ. ຕາມຈຸດປະສົງຂອງ ອົງການ UNESCO ນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນເປັນການເນັ້ນໃຫ້ສັງຄົມເຫັນ ເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມເສຍສະຫຼະ ຂອງຄູ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ເຖິງວ່າຈະມີໜຶ່ງມື້ ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ກໍ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນ ໄດ້ມີການລະນຶກ ເຖິງຄູ ໃນທຸກມື້. ຍ້ອນມີຄູອາຈານ ທີ່ເປັນຜູ້ສິດສອນເຮົາມາໃນອະດີດ ເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມສຳເລັດໃນວັນນີ້ໄດ້. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດນີ້ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໄດ້ກັບມາຫວນຄືນ ເຖິງພາລະບົດບາດ ຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ຜົນງານງານຕ່າງໆ ຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ ສິດສອນໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວ, ຍັງເປັນການກະຕຸ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນພາລະກິດ ກໍ່ສ້າງຄົນລຸ້ນຫຼັງ ຊ່ວຍຄູອາຈານພ້ອມ. ການປະກອບສ່ວນ, ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການເປັນຄູ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຊາດ ຂອງພວກເຮົາ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໄປໄດ້.

ສູນເທັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍໄຊໃຫ້ພອນ ແກ່ຄູ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ໃນໜ້າທີ່ສິດສອນຂອງທ່ານ ແລະ ຈົ່ງພູມໃຈໃນວິຊາຊີບຂອງທ່ານ.

ຊົມເຊີຍວັນຄູແຫ່ງຊາດ 07 ຕຸລາ 2015 ຢ່າງສຸດໃຈ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: