ມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທີມງານພັດທະນາ e-Learning

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-21/07/2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ອີ ອິນກວາງ  ແລະ ທ່ານ ອີ ເຈອິນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງໄດ້ເດີນທາງມາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກນຳທີມງານພັດທະນາ e-Learning ທີ່ສູນໄອທີ ເຊິ່ງການມາຮ່ວມເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ຈາກການທ່ີ່ໄປເຝິກອົບຮົມທີ່ເກົາຫຼີກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງທີມງານພັດທະນາ ພ້ອມນັ້ນ ທາງມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງຍັງໄດ້ມອບສໍຂາວ ຈຳນວນ 50 ກັບ, Pointer, ໄມ້ສຳລັບຊີ້ກະດານ, ໂປຣເຈັກເຕີ ແລະ ໂຕະໄມ້ ເພື່ອປະກອບໃສ່ຫ້ອງສະຕູດີໂອ.

ໃນວັນທີ 19/07 ແມ່ນໄດ້ມາກວດເບິ່ງຫ້ອງສະຕູດີໂອ ແລະ ໄດ້ທຳການຕິດຕັ້ງການດານ, ໂປຣເຈັກເຕີ ແລະ ກະກຽມອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອກຽມພ້ອມການຖ່າຍທຳວິດີໂອການສອນ.

ວັນທີ 20/07 ໄດ້ມີການປະຊຸມກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມການຖ່າຍທຳວິດີໂອການສອນ ຂອງ 03 ລາຍວິຊາ, ( ລາຍວິຊາລະ 01 ບົດ)

ວັນທີ 21/07 ໄດ້ສືບຕໍ່ການຖ່າຍທຳວິດີໂອ ແລະ ມີການປະຊຸມຂອງແຕ່ລະທີມພັດທະນາລາຍວິຊາ

ວັນທີ 06-08/09/2016 ແມ່ນຈະມີທ່ານ ອີ ອິນກວາງ, ທ່ານ ອີ ເຈອິນ ແລະ ທ່ານ ປາກ ຈົງຊອນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ ຈະມາເຝິກອົບຮົມໃນໜ້າວຽກຂອງການພັດທະນາສື່ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ສືຍຕໍ່ການຖ່າຍທຳວິດີໂອຂອງ 03 ລາຍວິຊາ ໃນບົດທີ່ເຫຼືອ

ຮູບພາບ:

IMG_0053

IMG_0056

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: