ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Microsoft Project 2013

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20/10/2017 ຢູ່ທີ່ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Microsoft Project 2013 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ອາຈານ ທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງບັນຍາຍໂດຍທ່ານ Youngdon Kang ອາສາສະໝັກຈາກໂຄງການ KOICA ປະຈຳຢູ່ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນນັ້ນປະກອບມີນັກຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ຄະນະລະ 1 ທ່ານ, ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ຫ້ອງການລະ 1 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 26 ທ່ານ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເລີ່ມຈາກການຂັ້ນຕອນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ Microsoft Project 2013 ຈົນຮອດການນຳໃຊ້ຂັ້ນ Advance. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 5 ວັນ ຮອດວັນທີ 20/10/2017 ໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຝຶກອົບຮົມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: