fbpx

ປ່ຽນລະຫັດດ່ວນ! 773 ລ້ານ ບັນຊີອີເມວທົ່ວໂລກຖືກແຮັກ.

ສະນັ່ນວົງການໄອທີທົ່ວໂລກອີກຄັ້ງ ເມື່ອ ອີເມວ ແລະ ລະຫັດ ປະມານ 773 ລ້ານບັນຊີ ຖືກເອົາມາກະຈ່າຍສູ່ອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງອີເມວເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກແຮກມາຈາກຫຼາຍເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພຕຳ່.

ວິທີການກວດສອບວ່າອີເມວເຮົາວ່າຕົກຖັງເຂົ້າເປືອກໄປນຳເຂົາບໍ່ແມ່ນ ໃຫ້ເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ ນີ້ເລີຍເພື່ອກວດສອບ HaveIBeenPwned.com (ເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນປອດໄພເພາະເຈົ້າຂອງເວັບເປັນຊ່ຽວຊານຈາກ ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອບ ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້) ພຽງແຕ່ພິມອີເມວເຮົາລົງໄປແລ້ວກົດປຸ່ມ pwned? ລະບົບຈະກວດສອບໃນຖານຂໍ້ມູນໃນຖັງເຂົ້າເປືອກຖ້າຫາກເປັນສີຂຽວພ້ອມຄຳວ່າ Good news ສະແດງວ່າອີເມວເຮົາປອດໄພ ແຕ່ຖ້າຂື້ນຄຳວ່າ Oh no ສີແດງແມ່ນອີເມວເຮົາຕົກຖັງເຂົ້າເປືອກ ມີຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ເຮົາປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ທັນທີ

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດເມື່ອອີເມວຂອງທ່ານຕົກໃນຄວາມສ່ຽງ

– ປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ ໃຫ້ຍາກຂື້ນ ລະຫັດປະກອບດ້ວຍ ຕົວໜັງສື+ຕົວເລກ+ອັກສອນພິເສດ+ຕົວພິມໃຫຍ່ນ້ອຍ ປົນກັນ ຕົວຢ່າງ: i<3ລາວ555@Universe!
ອ່ານໂຟສເກົ່າ ວິທີການຕັ້ງລະຫັດຂັ້ນເທບ

– ຕັ້ງການລັອກອິນອີເມວ 2 ຊັ້ນ 2-Factor Authentication ອ່ານວິທີຕັ້ງທີ່
https://lesstalk.nirankoon.com/t/2-gmail/44 (ສຳລັບ Gmail)
https://lesstalk.nirankoon.com/t/2-facebook/40 (ສຳລັບ Facebook)

– ບໍ່ຄວນໃຊ້ລະຫັດອັນດ່ຽວກັນ ກັບຫຼາຍໆອີເມວ ເພາະວ່າຖ້າຫາກອີເມວໜຶ່ງຖືກແຮັກລະຫັດ ອີເມວອື່ນກໍ່ຈະບໍ່ປອດໄພທັນທີ

– ສຸດທ້າຍຂໍແນະນຳ ໂປຼແກຣມ ຊ່ວຍຈື່ ຈັດການ ຈັດເກັບ ບໍລິຫານ ລະຫັດ ທີ່ຢາກໆ ລອງນຳໃຊ້ເບິ່ງເລີຍ 1Password (ສຳລັບ ວິນໂດ)
1Password (ສຳລັບ ແມັກ)
1Password (ສຳລັບ ໄອໂອເອສ ໄອໂຟນ)
1Password (ສຳລັບ ແອັນດຣອຍ, ຊຳຊຸງ, ຫົວເວີຍ, ວີໂວ້, ຊ່ຽວມີ່…)

ສຳຫຼັບຜູ້ຂຽນແມ່ນໃຊ້ keeweb

One thought on “ປ່ຽນລະຫັດດ່ວນ! 773 ລ້ານ ບັນຊີອີເມວທົ່ວໂລກຖືກແຮັກ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: