fbpx

ຊົມເຊີຍວັນຄູແຫ່ງຊາດວັນທີ 7 ຕຸລາຄົບຮອບ 24 ປີ

7 ຕຸລາເລີດລໍ້າ             ວັນຍິ່ງໃຫຍ່ວຽນໜູນ
ບຸນຄຸນຄູທັງຫຼາຍ          ມາກມາຍເຫຼືອລົ້ນ
ຂໍຍໍມືນົບນອບນ້ອມ       ໃຫ້ຄູພົ້ນຄວາມທຸກໃຫ້ຄູພົບແຕ່ສິ່ງດີໆ
ຢ່າໃຫ້ມີມານມາໃກ້        ໂພຍໄພຢ່າໄດ້ຜ່ານ
ຂໍໃຫ້ສຸກສໍາລານຍິ່ງລໍ້າ     ການງານຈະເລີນກ້າວໜ້າດ້ວຍເຖີດ!!!!!

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: