fbpx

ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການອີເລີນນິງ ມຊ

ກອງປະຊຸມວຽກອີເລີນນິງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຕຶກອະທິການບໍດີ ມຊ ວັທີ 26/12/2016

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26/12/2016 ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊູມ 213 ຕຶກອະທິການບໍດີ ມຊ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ຂອງຄະນະກຳມະການອີເລີນນິງ ມຊ ຂຶ້ນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ 20 ກວ່າຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກຳນົດໜ້າວຽກໃຫ້ຄະນະກຳມະການອີເລີນນິງຂອງ ມຊ. ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອີເລີນນິງໃນ ມຊ ຜ່ານ 2 ໂຄງການ ACU ແລະ ADB-SHEP ເຊິ່ງແມ່ນສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມຊ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການປະຕິບັດ 2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນພົບກັບຂໍ້ສະດວກ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານສົມທົບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ການພັດທະນາວຽກງານດ້ານນີ້ ຍັງຕ້ອງການ ການມີທິດທາງທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍມີ ຄະນະກຳມະການອີເລີນນິງ ມຊ ເປັນໃຈກາງ ໃນການວາງແຜນ. ດັ່ງນັັ້ນ ກອງປະຊຸຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ເຫັນດີ ໃຫ້ກຳນົດໃຫ້ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍວິຊາການຂອງທຸກຄະນະວິຊາ ເຂົ້າມາເປັນຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືວຽກງານເລັ່ງດ່ວນໄລຍະສັ້ນ ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃນໂຄງການ ACU ໃນສົກປີ 2017 ນີ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະບວນການຄັດເລືອກລາຍວິຊາໃໝ່ ທີ່ຈະພັດທະນາແບບອີເລີນນິງໃນໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຂໍງົບປະມານ ກັບປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີໃຫ້ທັນເວລາອີກດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຕ່າງກໍ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ໃນການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່.

ກອງປະຊຸມວຽກອີເລີນນິງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຕຶກອະທິການບໍດີ ມຊ ວັທີ 26/12/2016

[facebook_like_button]

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: