fbpx

ການຖ່າຍທຳບົດພິເສດຂອງໂຄງການ ACU 2018

ເພື່ອເປັນການພັດທະນາບົດຮຽນໃນຮູບແບບ E-Learning ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີ ໂດຍພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ ປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ ດັ່ງນັ້ນໃນ ລະຫວ່າງວັນທີ 15-17/05/18 ທີມງານຖ່າຍທຳບົດຮຽນຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລວອນກວາງ ປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ ໄດ້ເດີນທາງມາສົມທົບກັບທີມຖ່າຍທຳຂອງ ມຊ ເພື່ອຖ່າຍທຳບົດຮຽນພິເສດ (Special Lecture) ຂອງ 05 ວິຊາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກມາພັດທະນາເປັນບົດຮຽນໃນຮູບແບບ E-Learning ເຊິ່ງມີວິຊາດັ່ງນີ້:

  1. ວິຊາ ພື້ນຖານການສຳຫຼວດ  ຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດ
  2. ວິຊາ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເວັບ ຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດ
  3. ວິຊາ ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
  4. ວິຊາ ພາວະຜູ້ນຳ ຈາກຄະນະສຶກສາສາດ
  5. ວິຊາ ການເມືອງ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ

.

ເບື້້ອງຫຼັງການຖ່າຍທຳວິຊາ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເວັບ

ເບື້ອງຫຼັງການຖ່າຍທຳຂອງວິຊາ ພື້ນຖານການສຳຫຼວດ

ເບື້ອງຫຼັງການຖ່າຍທຳຂອງວິຊາການເມືອງ

ເບື້ອງຫຼັງການຖ່າຍທຳຂອງວິຊາ ພາວະຜູ້ນຳ

One thought on “ການຖ່າຍທຳບົດພິເສດຂອງໂຄງການ ACU 2018

  1. Mr keo

    ລະບົບລົງທະບຽນ ມຊ ຍັງ error ໂດຍສະເພາະ ບ່ອນທີ່ເລືອກບ້ານເມືອງແຂວງຍັງຕ້ອງໄດ້ refresh ຕະຫຼອດ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: